Skip to the content

BAR - Branchefællesskabet for arb.miljø i Bygge/Anlæg

Fakta om at arbejde på tage
- beskrivelse af løsninger til at arbejde sikkert på tage med forskellige hældningsgrader, krav til fx rækværk, stillads og arbejdsplatforme. Både ved nybyggeri og på eksisterende tage.


Fakta om opsætning og nedtagning samt brug af bukkestilladser
- faktaarket og filmen viser, hvordan man kan opstille og nedtage bukkestilladser samtidig med, at man er sikret mod nedstyrtning. Endvidere giver faktaarket gode råd og vejledning til, hvordan bukkestilladser i øvrigt kan anvendes forsvarligt


Faktablad om APV ved stilladsarbejde
- de vigtigste arbejdsmiljøproblemer er: Arbejdsulykker på grund af nedfaldne genstande, manglende ryddelighed og trafik. Tunge løft og dårlige arbejdsstillinger ved løft, transport og montering af materiel


Faktablad om stilladsarbejde
- de vigtigste arbejdsmiljøproblemer og løsninger


Opstilling og nedtagning af stilladser
- vejledningen beskriver, hvordan opsætning og nedtagning af stilladser kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt


Opsætning og nedtagning samt brug af brede rullestilladser
- faktaarket og filmen her viser, hvordan man kan opstille og nedtage rullestilladser – samtidig med, at man er sikret mod nedstyrtning. Endvidere giver faktaarket gode råd og anvisninger på, hvordan rullestilladser i øvrigt kan anvendes forsvarligt

 

Faktaark fra BAR

Har du brug for hjælp?

Vi sidder klar. Ring på 70 222 402 eller skriv til info@materielhuset.dk