Skip to the content

Når vi står sammen, kan vi løfte i flok.

Hos Materielhuset vil vi gerne bidrage til en grønnere hverdag, samt ordentlighed og rummelighed i vores måde at være på.

Når vi arbejder med vores sociale ansvarlighed, arbejder vi ud fra vores værdier:

- Ærlig og imødekommende dialog med vores kunder
- Seriøs partner som ønsker at finde de bedste og mest holdbare løsninger til vores kunders opgave
- Ordentlighed i alle aspekter af vores måde at drive virksomhed på
- Vi udviser respekt for den enkelte og for hinanden
- Vi er til at stole på og har langvarige relationer med kunder og leverandører
- Gøre hvad vi kan for en grønnere verden

Som en del af den sociale ansvarlighed bidrager vi til FN's Verdensmål. Verdensmålene anerkender at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne. Det kræver en fælles, global integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater. FN's budskab er, at alle lande skal bidrage. Uagtet landenes forskellige udgangspunkt. De store udfordringer, vi står overfor i dag, er globale. Og det samme er konsekvenserne. Derfor er vi nødt til at løse udfordringer i fællesskab.

Vi har valgt at lægge størstedelen af vores fokus på disse Verdensmål:

8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst

Delmål 8.4. og 8.8.
Vi stræber efter at forbedre vores ressourceeffektivitet og mindske miljøpåvirkningen gennem innovation og optimerede processer, alt imens vi fastholder vores høje standard for kvalitet og service.
Som arbejdsplads prioriterer vi vores ansattes trivsel og sikkerhed højt. Vi sikrer dette gennem regelmæssige MUS-samtaler, hvor vi aktivt lytter til vores medarbejderes behov, bekymringer og mål. Disse samtaler giver os mulighed for at skabe et trygt og støttende miljø, hvor vores medarbejdere kan trives og udvikle sig. Vi stræber altid efter at skabe en arbejdsplads, hvor alle føler sig værdsatte og respekterede, og hvor sikkerhed er en prioritet i alt, hvad vi gør.

Vi praktiserer social ansvarlighed ved at tilbyde deltids- og fleksjobsmuligheder. Dette giver en bredere vifte af personer mulighed for at finde meningsfuld beskæftigelse, fremmer inklusion og styrker vores arbejdsstyrke med forskellige perspektiver og talenter.

Vi prioriterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og forretningsetik hos vores leverandører. For at sikre dette besøger vi regelmæssigt vores asiatiske leverandører. Denne direkte engagement bidrager til at opretholde høje standarder og skabe et ansvarligt forsyningsnetværk.

12 - Ansvarligt forbrug og produktion

Delmål 12.2. og 12.5.
Vi prioriterer energieffektivitet i begge vores ejendomme ved at anvende lavenergipærer og fokusere på energibesparelse. Dette bidrager ikke kun til at reducere vores miljøpåvirkning, men også til at skabe mere bæredygtige og omkostningseffektive driftsforhold.

Vi tilbyder ladestationer til elbiler ved begge vores ejendomme. Dette understreger vores engagement i at støtte og fremme bæredygtig transport samt imødekomme behovene hos vores medarbejdere og besøgende med elbiler.

Materielhuset fokuserer på ansvarligt forbrug og effektiv ressourceanvendelse.
Sammen med vores leverandører og partnere arbejder vi på at reducere spild og fremme genbrug af materialer. Vi vælger FSC-certificeret svensk grantræ til størstedelen af vores tralleproduktion. Dette sikrer ikke kun høj kvalitet, men også ansvarlighed og respekt for skovmiljøet. Vi værdsætter bæredygtighed ved at genbruge alle restprodukter fra vores tralleproduktion, herunder alle restspåner. Denne praksis minimerer affald og understreger vores engagement i at skabe en mere miljøvenlig produktionsproces.

Har du brug for hjælp?

Vi sidder klar. Ring på 70 222 402 eller skriv til info@materielhuset.dk